Klever pienentää hiilijalanjälkeäJeanette Samuelsson

Jeanette Samuelsson

– Yksi paperilasku vastaa kahden kilometrin autolla ajoa

Murehditko lentomatkasi aiheuttamaa lisäystä hiilidioksidipäästöihin? Tai tunnetko ympäristön tuomitsevan katseen peruutuspeilissä, kun hyppäät autoosi lyhyttä kauppareissua varten? Epätäydellisessä maailmassa kun elämme, omat mieliteot ja mukavuudenhalu ajavat joskus ympäristöystävällisten valintojen edelle. Onneksi oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi voi kuitenkin tehdä monia pieniä valintoja jotka samalla parantavat myös omaa mukavuutta ja helpottavat elämää. Paperilaskuista luopuminen on yksi helpoimmista.

Miksi paperilaskuista pitäisi luopua?
Yhden paperilaskun hiilidioksidivaikutus on noin 100 grammaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin kaksi kilometriä ajoa keskivertoautolla. Yhden paperilaskun hiilidioksidivaikutus saattaa ensin vaikuttaa pieneltä, mutta kun ottaa huomioon, että karkean arvion mukaan Suomessa lähetetään noin 200 miljoonaa paperilaskua vuosittain, nouseekin vaikutus yllättävän suureksi. Tarkkoja määriä on vaikea laskea, mutta arviolta Suomessa lähetettävien paperilaskujen hiilidioksidivaikutus vastaa noin 2000 omakotitalon keskimääräisiä päästöjä vuodessa. Ja ympäristösyiden lisäksi paperilaskuista luopuminen kannattaa myös monen muun syyn takia – laskujen maksaminen helpottuu ja kulut pienenevät.

Miten paperilaskuista luopuminen onnistuu?
Monet yritykset ovat jo siirtyneet paperilaskusta muihin laskutusmuotoihin, kuten e-laskuun tai sähköpostilaskutukseen. Hämmästyttävää kuitenkin on, että edelleen noin kaksi kolmasosaa kuluttajille lähetettävistä laskuista on paperisia. Paperilaskujen suureen määrään on monia syitä, joista yksi tärkeimmistä on se, ettei tarjolla ennen Kleverappia ole ollut yhtä selkeää vaihtoehtoa.

E-laskujen ongelma on epämääräisyys, sillä asiakkaiden on vaikea päästä katsomaan laskuja ja sähköpostiin lähetetyt laskut taas hukkuvat helposti viestitulvaan.

Pienet teot
Kleverin perustamisen taustalla oli halu helpottaa laskujen maksamista, ja löytää toimiva ratkaisu sekavaan tilanteeseen, kun laskuja tulee useita kanavia pitkin. Vaikka sovelluksen hyvät puolet myös ympäristön kannalta olivat tiedossa alusta alkaen, on asia konkretisoitunut vasta toiminnan kehittymisen myötä. Pienilläkin teoilla on merkitystä, ja joskus omaa elämää helpottavilla ratkaisuilla saattaa olla myös positiivisesti yllättäviä ympäristövaikutuksia.